ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หรือสามารถส่งคำถาม หรือ ข้อสงสัยโดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง

ติดต่อ: คุณธนิศร ภาษีผล

IR@globalhouse.co.th

  043 - 519-777 ต่อ 784

  02-832-1066