Global House 101 Run (โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ดรัน)

    บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจมาครบ 20 ปี ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เราขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจกันทำความดีร่วมกันในงานวิ่ง Global House 101 RUN (โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด รัน) โดยค่าสมัครของทุกท่าน (ไม่หักค่าใช้จ่าย) รวม 2,000,000 บาท จะมอบให้กับโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษา การศึกษาและชุมชน ซึ่งต้องการทุนสนับสนุน รวม 20 โครงการ มาร่วมกันทำความดีในงาน Global House 101 RUNคนสมัครจะได้รับอะไรบ้าง

- เสื้อวิ่ง

- เบอร์วิ่ง (Bib) และชิปจับเวลาวิ่ง

- เหรียญที่ระลึก (สำหรับนักวิ่งทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัย)

พิเศษ! สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัย 101 คนแรกของแต่ละระยะ รับหมวกที่ระลึกพิเศษ (303 ใบ)

มีรางวัล (เงินรางวัลมูลค่ารวม 270,000 บาท)

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันในระยะ 23 กิโลเมตร และระยะ 11 กิโลเมตร มีดังนี้

รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ประเภทชาย

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ประเภทหญิง

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ประเภทชาย

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ประเภทหญิง

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ประเภทชาย

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ประเภทหญิง

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ประเภทชาย

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ประเภทหญิง

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

รุ่นอายุ 50 - 59 ปี ประเภทชาย

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

รุ่นอายุ 50 - 59 ปี ประเภทหญิง

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

รุ่นอายุ60 ปีขึ้นไป ประเภทชาย

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

รุ่นอายุ60 ปีขึ้นไป ประเภทหญิง

o อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

o โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่1-10

เงินรางวัลชนะเลิศ overall 3 อันดับ ของระยะ 23 กิโลเมตร

อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

พร้อมโล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3

เงินรางวัลชนะเลิศ overall 3 อันดับ ของระยะ 11 กิโลเมตร

อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

พร้อมโล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3

เงินรางวัลชนะเลิศ รุ่นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของระยะวิ่ง 23 กิโลเมตร และ ระยะ 11 กิโลเมตร รวมกัน

อันดับที่ 1 : 10,000 บาท / อันดับที่ 2 : 5,000 บาท / อันดับที่ 3 : 3,000 บาท


หมายเหตุ - นักวิ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

- ระยะ 6.5 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขันคือจะไม่มีการแจกเงินรางวัลและโล่รางวัล แต่นักวิ่งที่วิ่ง เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลด้วยรางวัลพิเศษ

พิเศษ! สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัย 101 คนแรกของแต่ละระยะ รับหมวกที่ระลึกพิเศษ (303 ใบ)
เหรียญและเสื้อ

การรับเสื้อวิ่ง

สามารถเลือกรับเสื้อวิ่งได้ 2 ช่องทางดังนี้

• รับเองที่ร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน เป็นต้นไป โดยนำหลักฐานยืนยันการสมัครที่ได้จากการชำระเงินที่ร้านโกลบอลเฮ้าส์หรือ e-mail มาแสดงเพื่อรับเสื้อวิ่ง

• บริษัทฯ จัดส่งให้ตามที่อยู่ที่กำหนด โดยผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอง

การรับเบอร์วิ่ง

สามารถรับเบอร์วิ่ง (BIB) พร้อมชิปวิ่ง ได้ที่ร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 หรือเลือกรับที่หน้างานวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

เวลา 03.45 น.

ผู้ร่วมกิจกรรม เดินทางมาถึงบริเวณงาน

เวลา 04.45 น.

กิจกรรมกายบริหารสำหรับนักวิ่ง

เวลา 05.15 น.

พิธีเปิด (ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)

เวลา 05.30 น.

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 23 กิโลเมตร

เวลา 05.50 น.

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 11 กิโลเมตร

เวลา 06.00 น.

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 6.5 กิโลเมตร

เวลา 07.30 น.

พิธีมอบรางวัลบนเวที

เวลา 08.00 น.

ร่วมกันเคารพธงชาติ/ ปิดงาน


แผนที่วิ่ง

จุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่ร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด


ค่าสมัคร

• ระยะ 6.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 250 บาท

• ระยะ 11 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท

• ระยะ 23 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

1. สมัครที่ร้านโกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ (กรอกข้อมูลสมัครผ่านทาง www.globalhouse.co.th/globalrun)

วิธีการชำระเงิน ชำระด้วยเงินสด

2. ลูกค้าสมัครเองทาง www.globalhouse.co.th/globalrun

วิธีการชำระเงิน

- ชำระด้วยเงินสด (ลูกค้านำ “ใบยืนยันการสั่งซื้อ” มาจ่ายเงินที่ร้าน)

- ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ลูกค้าแนบเอกสารการโอนเงินในระบบเอง)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ "เพื่อโครงการวิ่งเพื่อการกุศล 20 ปี โกลบอลเฮ้าส์"

เลขที่บัญชี 125-102140-2