สมัครวิ่ง / Register


Global House 101 Run (โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ดรัน)

    บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจมาครบ 20 ปี ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เราขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจกันทำความดีร่วมกันในงานวิ่ง Global House 101 RUN (โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด รัน) โดยค่าสมัครของทุกท่าน (ไม่หักค่าใช้จ่าย) รวม 2,000,000 บาท จะมอบให้กับโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษา การศึกษาและชุมชน ซึ่งต้องการทุนสนับสนุน รวม 20 โครงการ มาร่วมกันทำความดีในงาน Global House 101 RUNรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันในระยะ 23 กิโลเมตร และระยะ 11 กิโลเมตร รวม 243 รางวัล ดังนี้

เงินรางวัล

เงินรางวัลชนะเลิศ รุ่นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละระยะวิ่ง (overall)

อันดับที่ 1 : 10,000 บาท

อันดับที่ 2 : 5,000 บาท

อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

เงินรางวัลชนะเลิศ overall 3 อันดับ ของระยะ 23 กิโลเมตร และ 11 กิโลเมตร

อันดับที่ 1 : 10,000 บาท

อันดับที่ 2 : 5,000 บาท

อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

โล่ห์รางวัล

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ประเภทชาย

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ประเภทหญิง

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ประเภทชาย

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ประเภทหญิง

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ประเภทชาย

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ประเภทหญิง

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ประเภทชาย

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ประเภทหญิง

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุ 50 - 59 ปี ประเภทชาย

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุ 50 - 59 ปี ประเภทหญิง

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทชาย

โล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-10 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทหญิงรางวัลพิเศษ

สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัย 101 คนแรกของทุกระยะ ได้รับหมวกที่ระลึก 1 ใบ
เหรียญและเสื้อ

การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

สามารถเลือกรับเสื้อวิ่งพร้อมเบอร์วิ่ง (Bib) ได้ 2 ช่องทางดังนี้

• รับเองที่ร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน เป็นต้นไป โดยนำหลักฐานยืนยันการสมัครที่ได้จากการชำระเงินที่ร้านโกลบอลเฮ้าส์หรือ e-mail มาแสดงเพื่อรับเสื้อวิ่งพร้อมเบอร์วิ่ง (Bib)

• บริษัทฯ จัดส่งให้ตามที่อยู่ที่กำหนด โดยผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอง

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

เวลา 03.30 น.

ผู้ร่วมกิจกรรม เดินทางมาถึงบริเวณงาน

เวลา 04.20น.

กิจกรรมกายบริหารสำหรับนักวิ่ง

เวลา 04.45น.

พิธีเปิด (ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)

เวลา 05.00น.

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 23 กิโลเมตร

เวลา 05.30น.

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 11 กิโลเมตร

เวลา 06.00น.

ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 6.5 กิโลเมตร

เวลา 07.30น.

พิธีมอบรางวัลบนเวที

เวลา 08.00น.

ร่วมกันเคารพธงชาติ/ ปิดงาน


แผนที่วิ่ง

ค่าสมัคร

• ระยะ 6.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 250 บาท

• ระยะ 11 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท

• ระยะ 23 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท

ช่องทางการชำระเงิน

1. สมัครที่ร้านโกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ (กรอกข้อมูลสมัครผ่านทาง www.globalhouse.co.th/globalrun)

วิธีการชำระเงิน ชำระด้วยเงินสด

2. ลูกค้าสมัครเองทาง www.globalhouse.co.th/globalrun

วิธีการชำระเงิน

- ชำระด้วยเงินสด (ลูกค้านำ “ใบยืนยันการสั่งซื้อ” มาจ่ายเงินที่ร้าน)

- ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ลูกค้าแนบเอกสารการโอนเงินในระบบเอง)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ "เพื่อโครงการวิ่งเพื่อการกุศล 20 ปี โกลบอลเฮ้าส์"

เลขที่บัญชี 125-102140-2