บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คืนกำไรแก่ลูกค้า ในรายการ "ใช้ร้อย ชิงล้าน ซีซั่น 2"


        บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คืนกำไรแก่ลูกค้า ในรายการ "ใช้ร้อย ชิงล้าน ซีซั่น 2" ชิงโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ นิสสัน อัลเมล่า 3 คัน HONDA WAVE 110i 15 คัน สร้อยคอทองคำ 1 บาท 20 เส้น ตู้เย็น 2 ประตู 20 เครื่องและรางวัลอื่นๆอีกรวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท  ซึ่งได้รายชื่อผู้โชคดีไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่สาขาร้อยเอ็ด พร้อมชมมินิคอนเสริตจากนักร้องหนุ่มอารมณ์ดี  “เป็ก ผลิตโชค”  มาสร้างความครึกครื้นให้งานสนุกสนานมากยิ่งขึ้น และชมโชว์อาบน้ำจากเหล่าสาวงามตัวแทนสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำ และกองทัพสินค้าราคาพิเศษ
    ทางบริษัทขอแสดงยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ไว้วางใจในโกลบอลเฮ้าส์ ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี คลิกที่นี่ และเค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา

เงื่อนไขการรับรางวัล ใช้ร้อย ชิงล้าน ซีซั่น 2
1. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากทางบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทางไปรษณียบัตรและทางโทรศัพท์ (สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้จาก www.globalhouse.co.th และที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2555)
2. ผู้โชคดีนำไปรษณียบัตร(ถ้ามี)  พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงที่ระบุชื่อตรงตามที่ กรอกไว้ในคูปอง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท สามารถรับของรางวัลได้ที่โกลบอลเฮ้าส์ ณ สาขาตามที่ยืนยันทางโทรศัพท์
3. ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัลในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วัน (5 กุมภาพันธ์ 2556)  นับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 1/2528
5. พนักงานบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  และครอบครัวไม่มีสิทธิ์ได้รับการจับรางวัล
6. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
7. การรับรางวัล
ให้ลูกค้าติดต่อที่เคานท์เตอร์ขาย แจ้งความประสงค์ว่าจะมารับของรางวัล
รางวัลที่ 1 รับที่โกลบอลเฮ้าส์สาขาขอนแก่น ในวันที่ 19 มกราคม 2556
รางวัลที่ 2-4 ให้ลูกค้าติดต่อรับรางวัลที่สาขาร้อยเอ็ดเท่านั้น
รางวัลที่ 5-6 ให้ลูกค้าติดต่อรับรางวัลที่สาขาที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์