บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คืนกำไรแก่ลูกค้า ในรายการ "ใช้ร้อย ชิงล้าน ซีซั่น 3"


   บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คืนกำไรแก่ลูกค้า ในรายการ "ใช้ร้อย ชิงล้าน ซีซั่น 3" ชิงโชครางวัลใหญ่ Mazda BT-50 Pro ฟรีสไตล์แค็ป 4X2 S 2.2L 4 คัน สร้อยคอทองคำ 2 บาท 15 รางวัล Iphone5 16GB รางวัล โทรทัศน์ LCD รุ่น TH-L32C5T 32 นิ้ว 30 รางวัล และรางวัลอื่นๆอีกรวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท  ซึ่งได้รายชื่อผู้โชคดีไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2556 ที่สาขาเวียงกุมกาม (เชียงใหม่) พร้อมชมมินิคอนเสริตจากนักร้องหนุ่มอารมณ์ดี  "เบล สุพล"  มาสร้างความครึกครื้นให้งานสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
   ทางบริษัทขอแสดงยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ไว้วางใจในโกลบอลเฮ้าส์ ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี คลิกที่นี่ และเค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา

เงื่อนไขการรับรางวัล ใช้ร้อย ชิงล้าน ซีซั่น 3
1. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากทางบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทางไปรษณียบัตรและทางโทรศัพท์ (สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้จาก www.globalhouse.co.th และที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2556)
2. ผู้โชคดีนำไปรษณียบัตร (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงที่ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ในคูปอง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท สามารถรับของรางวัลได้ที่โกลบอลเฮ้าส์ ณ สาขาตามที่ยืนยันทางโทรศัพท์
3. ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัลในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วัน (3 กันยายน 2556) นับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 1/2528
5. พนักงานบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวไม่มีสิทธิ์ได้รับการจับรางวัล
6. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
7. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนยี่ห้อ รุ่น ราคา ขนาดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
10. การรับรางวัล
    ให้ลูกค้าติดต่อที่เคาน์เตอร์ขาย แจ้งความประสงค์ว่าจะมารับของรางวัล
    รางวัลที่ 1 - 3 รับที่ โกลบอลเฮ้าส์สาขาเวียงกุมกาม (เชียงใหม่) เท่านั้น
    รางวัลที่ 4 - 6 ให้ลูกค้าติดต่อรับรางวัลที่สาขาที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์


"โกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ"