โกลบอลเฮ้าส์แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือเต็มที่


       เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 คณะผู้แทนจาก บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าพบครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เพื่อแสดงความเสียใจที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงความรับผิดชอบดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ โดยเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพแล้วรายละ 50,000 บาท
       ล่าสุดตัวแทนบริษัทได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อมอบหนังสือแสดงเจตจำนงมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 6 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท และขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการเงินดังกล่าวจนกว่าจะส่งมอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามกฏหมาย
       นอกจากนี้จะมีความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาของบุตร-ธิดาของผู้เสียชีวิตไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ บริษัทจะมอบเงินค่าทำขวัญ 100,000 บาท พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลจนกว่าจะหายเป็นปกติ ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันจะให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่