สยามโกลบอลเฮ้าส์ - แหล่งรวมวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง ตกแต่งบ้านและสวน ภายในอาคาร
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ สาขาที่ 00020
Store Detail
ที่อยู่ : 158 หมู่ที่ 2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
โทรศัพท์ :0-5465-0825-7, 092-2477521, 092-2477621
โทรสาร :0-5465-0777
เวลาเปิด-ปิด :ทุกวัน เวลา 08:30 - 19:00 น.
 
<< กลับไป