ส่วนลด 11.11

เงื่อนไข และการใช้โค้ดส่วนลด 11.11


     - ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า 11% สำหรับซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ www.globalhouse.co.th และ App Global House
     - ระยะเวลาเฉพาะวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เท่านั้น
     - โค้ดส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้า มูลค่า 1,000 บาท / 1 รายการสั่งซื้อ (ยกเว้นสินค้ากลุ่มโครงสร้าง ปูน เหล็ก หลังคา อุปกรณ์ซ่อมแซมต่อเติมบ้าน และสินค้าโปรโมชั่นไม่ร่วมรายการ)
     - ลูกค้า 1 ท่าน (1 Account) สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ 1 ครั้งเท่านั้น
     - ระยะเวลาในการใช้ส่วนลดของแต่ละโค้ดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
     - สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
     - โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้
     - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     - หากมีข้อสงสัยและพบปัญหา กรุณาติดต่อ call center: 1160