เรียงจาก :
 ลวดหนาม   144

ติดต่อฝ่ายขาย 1160

 ลวดหนาม  126

ติดต่อฝ่ายขาย 1160

 ลวดผูกเหล็ก  1.3 mm. (N)

ติดต่อฝ่ายขาย 1160

 ตาข่ายถัก    เงิน

ติดต่อฝ่ายขาย 1160