ไม้

กรองจาก :
DURA ไม้ฝาดูร่า 0.8x20x400 ซม. ไม้แดง

ราคา/แผ่น

฿139

฿143

ราคา/ตร.ม.

-

-

DURA ไม้ฝาดูร่า 0.8x20x400 ซม. ไม้สน

ราคา/แผ่น

฿139

฿143

ราคา/ตร.ม.

-

-

DURA ไม้ฝาดูร่า 20x400x0.8  แดงเชอรี่

ราคา/แผ่น

฿114

฿119

ราคา/ตร.ม.

-

-

DURA ไม้ฝาดูร่า 0.8x15x400 ซม. ไม้แดง

ราคา/แผ่น

฿109

฿112

ราคา/ตร.ม.

-

-

DURA ไม้ฝาดูร่า 0.80x20x300 ซม. ไม้สน

ราคา/แผ่น

฿109

฿112

ราคา/ตร.ม.

-

-

DURA ไม้ฝาดูร่า 0.80x15x400 ซม. ไม้สน

ราคา/แผ่น

฿109

฿112

ราคา/ตร.ม.

-

-

DURA ไม้ฝาดูร่า 15x400x0.8 แดงเชอรี่

ราคา/แผ่น

฿84

฿89

ราคา/ตร.ม.

-

-