×

ตั้งแต่

ถึง

กรองจาก :
 1. SCG ท่อพีวีซี(เทา)1/4นิ้ว(10) -

  SCG ท่อพีวีซี(เทา)1/4นิ้ว(10) -

  รหัสสินค้า : 8858721513475
  ฿12.00
  / ท่อน
 2. SCG ท่อพีวีซี(เทา)3/8นิ้ว(15) -

  SCG ท่อพีวีซี(เทา)3/8นิ้ว(15) -

  รหัสสินค้า : 8858721513482
  ฿18.00
  / ท่อน
 3. SCG ท่อพีวีซี(เทา) 1/2(18) -

  SCG ท่อพีวีซี(เทา) 1/2(18) -

  รหัสสินค้า : 8858721513499
  ฿21.00
  / ท่อน
 4. SCG ท่อพีวีซี(เทา)3/4นิ้ว(20) -

  SCG ท่อพีวีซี(เทา)3/4นิ้ว(20) -

  รหัสสินค้า : 8858721513505
  ฿28.00
  / ท่อน
 5. SCG ท่อพีวีซี(เทา)1นิ้ว(25) -

  SCG ท่อพีวีซี(เทา)1นิ้ว(25) -

  รหัสสินค้า : 8858721513512
  ฿37-38
  / ท่อน
 6. SCG ท่อพีวีซี(เทา) 1.1/4นิ้ว(35) -

  SCG ท่อพีวีซี(เทา) 1.1/4นิ้ว(35) -

  รหัสสินค้า : 8858721513529
  ฿49-52
  / ท่อน
 7. SCG ท่อพีวีซี(เทา) 1.1/2นิ้ว(40) -

  SCG ท่อพีวีซี(เทา) 1.1/2นิ้ว(40) -

  รหัสสินค้า : 8858721513536
  ฿58-59
  / ท่อน
 8. SCG ท่อพีวีซี(เทา)2นิ้ว(55) -

  SCG ท่อพีวีซี(เทา)2นิ้ว(55) -

  รหัสสินค้า : 8858721513543
  ฿83-94
  / ท่อน
 9. SCG - -

  SCG - -

  รหัสสินค้า : 8858721513642
 10. Tree O ท่อ LDPE แรงดัน4บาร์

  Tree O ท่อ LDPE แรงดัน4บาร์ "-" สีดำ

  รหัสสินค้า : 3422006300019
  ฿95-115
  / ม้วน
 11. SCG ท่อพีวีซี(เทา) 2.1/2นิ้ว(65) -

  SCG ท่อพีวีซี(เทา) 2.1/2นิ้ว(65) -

  รหัสสินค้า : 8858721513550
  ฿126-153
  / ท่อน
 12. SCG ท่อพีวีซี(เทา) 3(80) -

  SCG ท่อพีวีซี(เทา) 3(80) -

  รหัสสินค้า : 8858721513567
  ฿188-190
  / ท่อน
 13. SCG - -

  SCG - -

  รหัสสินค้า : 8858721513666
 14. SCG ท่อพีวีซี(เทา)4นิ้ว(100) -

  SCG ท่อพีวีซี(เทา)4นิ้ว(100) -

  รหัสสินค้า : 8858721513574
  ฿275-279
  / ท่อน