หากคุณคือ Freight Forwarder หรือ Shipping ทีมีประสบการณ์และความชำนาญจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและดำเนินพิธีการศุลกากร โดยจัดทำใบขนสินค้า ยื่นใบขนสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรเพื่อให้มีการตรวจปล่อยสินค้า และส่งมอบสินค้าได้รวดเร็ว สนใจร่วมงานกับเรา กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมรอการติดต่อกลับจากเรา
Quotation *** Please upload only PDF file

Cancle