Send Us A Message
รับสมัครรถขนส่งกระจายสินค้า
มีงานให้วิ่งทุกวัน
ลักษณะงาน วิ่งงานศูนย์กระจายคลังสินค้าวังน้อยกระจ่ายสาขาของโกลบอลเฮ้าส์ทั่วประเทศ ขนส่งสินค้าจากโรงงานส่งสาขาของโกลบอลเฮ้าส์ ขนส่งสินค้าระหว่างสาขาของโกลบอลเฮ้าส์
ประเภทรถ สิบล้อคอก สิบล้อพื้นเรียบ รถพ่วง เทรลเลอร์
Address 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000