รางวัลรอบตัดสินประเภทมูลค่าบ้านไม่เกิน 1,000,000 บาท


กลุ่มสถาปนิก (จำนวน 4 รางวัล)

รางวัลที่ 1
ชื่อผลงาน: Floorless House

โดย: นาย(Mr.)Sira Temjai

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด

เบอร์โทร.: 08-9761-5445

อีเมล: mst131920g@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลที่ 2
ชื่อผลงาน: POEMS HOUSE

โดย: นาย(Mr.)ฆนากร นวลประพันธ์

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: Somdoon Architects

เบอร์โทร.: 08-5903-0969

อีเมล: knaakorn@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน: VACATION ON HOUSE

โดย: นาย(Mr.)ภูนิพิฐ  จันทสี

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: 10.Design

เบอร์โทร.: 08-7603-5061

อีเมล: poonipit.chan@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน: เถียงนาน้อยคอยนาง

โดย: นาย(Mr.)คมสัน เทพต๋า

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: กองออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.

เบอร์โทร.: 00-0000-0000

อีเมล: komsan.arch@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


กลุ่มนิสิต / นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จำนวน 4 รางวัล)

รางวัลที่ 1
ชื่อผลงาน: บ้านธรรมดา

โดย: นาย(Mr.)ทศพร ยังอยู่

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เบอร์โทร.: 08-2778-9296

อีเมล: basarch@hotmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลที่ 2
ชื่อผลงาน: Defense house

โดย: นาย(Mr.)ชัยนิรันดร์ อุตทอง

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เบอร์โทร.: 0989907996

อีเมล: pursival@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน: บ้านชิดใกล้ธรรมชาติ

โดย: นาย(Mr.)กูอับดุลเล๊าะ กูเมาะ

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เบอร์โทร.: 08-0712-4038

อีเมล: 57111163kumoh@jmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน: REST

โดย: นางสาว(Ms.)รชยาพันธ์ อัครบัญชาเลิศ

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

เบอร์โทร.: 09-0925-5465

อีเมล: pnkrachi@hotmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลรอบตัดสินประเภทมูลค่าบ้านไม่เกิน 2,000,000 บาท


กลุ่มสถาปนิก (จำนวน 4 รางวัล)

รางวัลที่ 1
ชื่อผลงาน: เมือเฮือน๑๐๑

โดย: นาย(Mr.)ภูมิภัทร เมฆมัลลิกา

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: สถาปนิกอิสระ

เบอร์โทร.: 08-5900-7069

อีเมล: ihearpao@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลที่ 2
ชื่อผลงาน: LIVING BOUNDARIES

โดย: นางสาว(Ms.)ณัฐพัชร์  โลไทยสงค์

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: Onion Architect

เบอร์โทร.: 0840436675

อีเมล: natthapat.lot@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน: บ้านร่มเงา

โดย: นาย(Mr.)sattawad yieangbundit

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: finest space studio 464 สุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว, Bangkok, Thailand 10230

เบอร์โทร.: 06-5669-2294

อีเมล: syieangbundit@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน: บ้านไม้เรียง

โดย: นาย(Mr.)apinya thuammai

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: finest space studio 464 สุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว, Bangkok, Thailand 10230

เบอร์โทร.: 06-3950-0998

อีเมล: apinya_npth@hotmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


กลุ่มนิสิต / นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จำนวน 4 รางวัล)

รางวัลที่ 1
ชื่อผลงาน: Outside-In H.

โดย: นาย(Mr.)กฤษฎ์ แพรพันธ์

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เบอร์โทร.: 08-7711-8450

อีเมล: kritparephan@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลที่ 2
ชื่อผลงาน: บ้านชาน

โดย: นาย(Mr.)ธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบอร์โทร.: 08-9926-9099

อีเมล: thoranon.p@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน: FOR(R)EST HOUSE

โดย: นางสาว(Ms.)อติญา แสงอรุณศิริ

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (kmitl)

เบอร์โทร.: 0971970505

อีเมล: atiya.sangarunsiri@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน: BRETH OF LIFT

โดย: นาย(Mr.)นิติ เจิมพันธุ์

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เบอร์โทร.: 08-2331-4747

อีเมล: fight_34@hotmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


รางวัล POPULAR VOTE


รางวัล Popular Vote (ขวัญใจมหาชน)

กลุ่มสถาปนิก มูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท
ชื่อผลงาน: อยู่เย็น เป็นสุข

โดย: นาย(Mr.)ธีรนัย หนูศรีเจริญ

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: สถาปนิกอิสระ

เบอร์โทร.: 08-1042-0939

อีเมล: teeranaijoe@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


กลุ่มนิสิต/น.ศ. มูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท
ชื่อผลงาน: บ้านนอก นอกบ้าน

โดย: นาย(Mr.)ธีรเมธ แสงจันทร์

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เบอร์โทร.: 09-7027-8906

อีเมล: breyfuss@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


กลุ่มสถาปนิก มูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท
ชื่อผลงาน: บ้าน : เฮา

โดย: นาย(Mr.)ศุภชัย เปรมสมิทธ์

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: กำลังศึกษาระดับปริญญาโท

เบอร์โทร.: 08-9677-6986

อีเมล: supachai.prem@hotmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


กลุ่มนิสิต/น.ศ. มูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท
ชื่อผลงาน: BAAN ROIET

โดย: นาย(Mr.)ปริญญา เนตรคำ

สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เบอร์โทร.: 09-5795-4480

อีเมล: parinya@kkumail.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ