โกลบอล คลับ

ตรวจสอบคะแนน Global Club


เงื่อนไข


* ซื้อสินค้าในวัน ครบทุก 50 บาทรับ 1 คะแนนสะสม (ยกเว้นสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ)
* แสดงคะแนนสะสม ณ เมื่อวานนี้

เงื่อนไขการแลกคะแนนโกลบอลคลับ


1. ท่านสามารถติดต่อแลกคะแนนได้ที่เคาน์เตอร์ขายโกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา หรือแลกคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน Global House Click & Collect หากยังไม่มีสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ >> Click&Collect
2. สมาชิกโกลบอลคลับจะต้องมาแลกรับของรางวัลด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีชื่อ-นามสกุล ตรงกับข้อมูลที่สมัครสมาชิกโกลบอลคลับไว้
3. เมื่อท่านได้ทำการแลกคะแนนสะสมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนสะสมให้กับท่าน และไม่รับคืนของรางวัลหรือบัตรกำนัลทุกกรณี