โกลบอลเฮ้าส์แจกทองทุกสัปดาห์ สาขาขอนแก่น


     โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะสาขาขอนแก่น เท่านั้น จัดหนักจัดเต็มเพื่อพี่น้องชาวขอนแก่นแจกทองทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า 5 หมื่นบาท เมื่อซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวน ทุกชิ้น ทุกแผนก ครบ 500 บาท รับคูปองชิงโชคลุ้นทองรูปพรรณ ทุกสัปดาห์   ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555

เริ่มจับรางวัลในวันอาทิตย์ที่  23,30 กันยายน  และ 7,14,21,28 ตุลาคม 2555 ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล ทองรูปพรรณ หนัก 1 สลึง จำนวน 1 เส้น/สัปดาห์
    
สัปดาห์ที่ชื่อ-นามสกุลจังหวัด
วันที่ 23 กันยายน 2555 คุณวิจิตร ถาวงษ์กลาง เลย
วันที่ 30 กันยายน 2555 คุณเสกสรร  ไชยสิทธิ์ ขอนแก่น
วันที่ 7 ตุลาคม 2555 คุณสง่า ถาชินเลิศ ขอนแก่น
วันที่ 14 ตุลาคม 2555 คุณสมเดช จิตจักร กาฬสินธุ์
วันที่ 21 ตุลาคม 2555 พ.จ.ต.ธนู  สงวนศรี ขอนแก่น
วันที่ 28 ตุลาคม 2555 คุณประยงค์  แต้มวงษ์ ขอนแก่น

   กติกาเงื่อนไขการดำเนินรายการ

   1. ผู้ร่วมรายการ คือ ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้า ใน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์  จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ในราคาปกติครบทุก 500  บาท จะได้รับคูปองชิงโชคจำนวน 1 ใบ โดยทั้งนี้คูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  แล้วกรอกรายละเอียดในคูปองใส่กล่องชิงโชคที่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์  จำกัด (มหาชน)  สาขาขอนแก่น
   2. ระยะเวลาการจัดรายการโดยเริ่มการจับคูปอง จะดำเนินการจับ ดังนี้
   -  จับรางวัลทุกวันอาทิตย์ เวลา  18.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่  23,30  กันยายน และ 7,14,21,28 ตุลาคม 2555 ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์  จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น รางวัลที่ 1 คือ ทองรูปพรรณ หนัก 1 สลึง จำนวน 1 เส้น/สัปดาห์
   3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้  พร้อมสำเนา  1  ชุด  มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ที่แผนกประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำการจับรางวัล  หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
   4. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
   5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่  ทป. 101/2544
   6. พนักงานบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  7. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยบริษัทฯ จะติดประกาศรายชื่อผู้โชคดีไว้ที่บอร์ดโปรโมชั่นด้านหน้า ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเวปไต์ www.globalhouse.co.th 


"โกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ"