โกลบอลเฮ้าส์สนับสนุนการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน


       เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลกโดยผู้อำนวยการสาขา คุณกวินนาถ วรกาญจนนท์ และพนักงานของบริษัท ได้ทำพิธีมอบ อุปกรณ์เครื่องมือช่าง วัสดุก่อสร้าง ให้กับ พ.อ.เลอเกียรติ สุนทรเกสและ พ.ต.จักรพงษ์ เนตรวีระ พร้อมด้วยทหารจากกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อนำไปซ่อมแซมอาคารเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้มีหมายเสด็จฯเปิดอาคารเรียนพระราชทานในวันที่ 4 ธันวาคม 2556