โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมพิธีฌาปนกิจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 1,000,000 บาท


       วันนี้ (16พ.ค.) นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธุ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ (ที่ 2จากขวา)  นายนิยมสัมมานุช ผู้อำนวยการเขต 1 สยามโกลบอลเฮ้าส์(ที่ 3จากซ้าย) และคณะผู้แทนจาก สยามโกลบอลเฮ้าส์ร่วมงานฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม เพื่อแสดงความเสียใจอย่างยิ่งพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 1,000,000 บาท
       ทางด้านญาติของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ”รู้สึกขอบคุณในความช่วยเหลือของบริษัทฯ เพราะจะได้มีทุนไว้ใช้จ่ายดูแลคนในครอบครัวต่อไป ขอขอบคุณบริษัทฯ สำหรับความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง ”
       เมื่อวานนี้ (15 พ.ค.) ผู้แทนจากบริษัทฯ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อมอบหนังสือแสดงเจตจำนงมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 6 ราย พร้อมมอบกระเช้าขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้คำยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่