โกลบอลเฮ้าส์ ร่วม บ.ทาทา มอบสื่อการเรียน รร.สีดากระพี้ประชาสรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด


       เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่และนายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ทรัพยากรบุคคลและบริหาร ผู้ผลิตเหล็กเส้นคุณภาพสูง TATA TISCON และ นายอนวัช สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จากัด (มหาชน) ได้ทำพิธีมอบโครงการห้องสมุด "เสริมปัญญากับทาทาสตีล" และสื่อการเรียนการสอน จอ LED ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงรำภูไทย การเซิ้งกระติ๊บ การเต้นประกอบเพลง การตอบคำถามจากนักเรียน พร้อมการต้อนรับจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง


"โกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ"