บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาสกลนคร คว้ารางวัล สถานประกอบการดีเด่นฯ ประจำปี 2557


       เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีได้มีการจัดงาน วันมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 14 และพิธีการมอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานประจำปี 2557 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนคร  ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาสกลนคร ที่สามารถคว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557โดยมีนางสาวรัตน์ณาพร  นาสมจิตร ตัวแทนจากฝ่ายนายจ้างและนายพงษ์ศักดิ์  ราชลี ตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้าง เป็นผู้รับมอบ"โกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ"