โกลบอลเฮ้าส์ร่วมกับสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด มอบ 3,000,000 บาท สมทบทุนกองทุนผ้าป่าจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา


       เมื่อวันที่  24  มิถุนายน 2558  ณ  บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ คุณวิทูร  สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณวารุณี สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นายกก่อตั้ง สโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด  ได้ทำพิธีมอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)  เพื่อสมทบทุนกองทุนผ้าป่าจัดซื้อ เครื่องมือแพทย์อาคารสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  พร้อมทีมงานผู้บริหารจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบซึ่งเมื่ออาคารสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาแล้วเสร็จ จะสามารถบริการพระสงฆ์ที่อาพาธ  และบริการผู้ป่วยตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างทั่วถึง"โกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ"