โกลบอลเฮาส์ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอุทยานราชภักดิ์อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


       เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 คุณคมเพ็ชร กุตเสนา ผู้อำนวยการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด สำนักงานใหญ่ ได้ทำพิธีมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) เพื่อสมทบทุนสร้างอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมผู้บริหารฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สมทบทุนสร้างอุทยานราชภักดิ์เพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณองค์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม เพื่อใช้เป็นสถานที่กระทำพิธีสำคัญสำหรับกองทัพ และต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและแหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ


"โกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ"