โกลบอลเฮาส์ผนึกพลังภาครัฐ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น


       เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คุณวารุณี สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ได้นำเหล่าพนักงานบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ : รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด Active Citizen พลเมืองต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ บริเวณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในงานได้มีพิธีเปิดงานและปล่อยแถวขบวนเดินรณรงค์โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้นำองค์กรต่างๆจากภาครัฐ องค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษาและองค์กรภาคเอกชนรวมแสดงพลังอย่างล้นหลาม

"โกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ"