สนับสนุนน้ำดื่มในโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม


              เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 คุณวารุณี สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นายกก่อตั้ง สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ได้นำเหล่าพนักงานบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมการในพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 60 แพ็ค มูลค่า 3,500 บาทเพื่อสนับสนุนในโครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีศึกษา 2558


"โกลบอลเฮ้าส์" ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ