โกลบอลเฮ้าส์ มอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 2 ล้านบาท


 เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2559  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด สำนักงานใหญ่   โดยคุณวิทูร สุริยวนากุล  พร้อมทีมงานคณะผู้บริหาร  ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุน เพื่อสร้างอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัร้อยเอ็ดจำนวน 2   ล้านบาท  โดยมีนายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเป็นตัวแทนรับมอบโกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ