โกลบอลเฮ้าส์ มอบถังน้ำให้กับโรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ 92)


       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์  พร้อมทีมงานคณะผู้บริหาร ได้ทำพิธีมอบถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร ให้กับโรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ 92) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบโกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ