ร่วมงานกับเรา

สามารถสมัครงานกับเราได้ตามช่องทาง ดังนี้

กรอกใบสมัครที่นี้

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

  ดำเนินธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 5,000 คน กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งหญิงและชายที่มองหาความก้าวหน้าเข้าร่วมเป็นทีมงานประจำทั้งในสำนักงานใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดและในทุกสาขา ทั่วประเทศ เราเสนอโอกาสที่หลากหลายท้าทายและผลตอบแทนที่คุ้มค่า บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ เรามีตำแหน่งงานในระดับปฏิบัติการและบริหารที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งในสำนักงานใหญ่ในร้อยเอ็ด และในทุกสาขาทั่วประเทศ

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับทุกตำแหน่ง

1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ป.6 เป็นต้นไป (ยกเว้นฝ่าย จัดส่ง, แม่บ้าน และรักษาความปลอดภัย)
3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
** บุคลิกดีไม่มีรอยสักยันต์บริเวณแขน ต้นแขนและลำคอ ไม่ระเบิดหู และไม่สูบบุหรี่
** หากท่านขับรถโฟล์คลิฟท์ได้โปรดระบุเพิ่มเติมลงในใบสมัครตรงช่องตำแหน่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครงานกับเราได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. ส่งเอกสารสมัครงานของท่านมาที่อีเมลล์ job@globalhouse.co.th, globalhouse.services@gmail.com
2. สมัครงานด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทุกวันตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:30 น.
3. ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่นี้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 0-4351-9777
โทรสาร : 0-4351-9649

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัว / ประวัติการทำงาน
2. รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. ใบรายงานผลการศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน