TEFAL เตารีดไอน้ำแยกหม้อต้ม ขนาด 2830 วัตต์ GV9610 สีดำ

รหัสสินค้า : 3121040073537

เพิ่มเติม เตารีดแรงดันไอน้ำ(หม้อต้ม) จาก TEFAL

*สีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเนื่องจากข้อจำกัดของหน้าจอแสตงผล


฿19,900/ อัน

฿27,900
ราคาโปรโมชั่น ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564
รายการโปรด
  

ตัวเลือกการจัดส่ง

เปลี่ยน


คุณสมบัติ รายละเอียดสินค้า
รุ่น GV9610
แบรนด์ TEFAL
ความกว้าง 447 เซนติเมตร
ความยาว 284 เซนติเมตร
ความสูง / หนา 344 เซนติเมตร
สี สีดำ
หน่วยนับ อัน

คุณสมบัติเด่น

เตารีดไอน้ำแยกหม้อต้มที่มีไอน้ำที่ทรงพลังที่สุด* พร้อมเซ็นเซอร์อัจฉริยะเพื่อการรีดอันยอดเยี่ยม

*จากทีฟาล์ว

เตารีดไอน้ำแยกหม้อต้ม Pro Express Ultimate [+] จะมอบประสิทธิภาพระดับมืออาชีพไว้ในมือของคุณ ด้วยไอน้ำที่ทรงพลังและเทคโนโลยี Smart Steam ล่าสุด ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของเตารีดและพ่นไอน้ำโดยอัตโนมัติ เพื่อการรีดเรียบสวยงาม / เตารีดไอน้ำแรงดันสูงที่ใช้งานง่ายเครื่องนี้ ช่วยให้รีดผ้าได้อย่างรวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของหม้อต้มแรงดันสูง ที่สามารถพ่นไอน้ำได้ปริมาณ 180 กรัม/นาที และ 650 กรัม/นาทีสำหรับการพ่นไอน้ำเฉพาะจุด จึงรีดเรียบได้แม้แต่รอยยับที่รีดยาก / แผงควบคุมการทำงาน Direct Control ที่เรียบง่ายช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ช่วยประหยัดเวลาการตั้งค่าต่างๆ เมื่อเปลี่ยนประเภทของผ้าที่รีด / ระบบป้องกันสองชั้นช่วยให้คุณรีดผ้าได้โดยไม่ต้องกังวล ด้วยช้อนดักตะกรันแบบพิเศษ ช่วยให้คงประสิทธิภาพของไอน้ำได้อย่างยาวนาน และระบบป้องกันน้ำหยดช่วยป้องกันผ้าของคุณจากรอยเปื้อน ด้วยพลังไอน้ำที่โดดเด่นและคุณสมบัติอันทันสมัย เตารีดไอน้ำแยกหม้อต้ม PRO EXPRESS ULTIMATE [+] จากทีฟาล์ว จึงเป็นผู้ช่วยตัวเก่งสุดล้ำ ที่จะช่วยให้รีดได้เรียบสมบูรณ์แบบ อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติทั่วไป

เตารีดที่ทรงพลัง [+] สุดอัจฉริยะจากทีฟาล์ว

เตารีดไอน้ำแยกหม้อต้ม Pro Express Ultimate [+] จะมอบประสิทธิภาพระดับมืออาชีพไว้ในมือของคุณ ด้วยไอน้ำที่ทรงพลังและเทคโนโลยี Smart Steam ล่าสุด ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของเตารีดและพ่นไอน้ำโดยอัตโนมัติ เพื่อการรีดเรียบสวยงาม
ด้วยสุดยอดพลังไอน้ำและเทคโนโลยีอันทันสมัย เตารีดไอน้ำแยกหม้อต้ม TEFAL PRO EXPRESS ULTIMATE [+] จึงเป็นผู้ช่วยตัวเก่งสุดล้ำของคุณ ที่จะช่วยให้รีดได้เรียบที่สุด อย่างง่ายดาย


รายละเอียดสินค้า

ห้ามพลาด
 • เทคโนโลยี Smart Steam

  เทคโนโลยี Smart Steam คือเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของเตารีดและพ่นไอน้ำโดยอัตโนมัติ เพื่อการรีดเรียบสวยงาม

 • ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ

  เตารีดไอน้ำแยกหม้อต้มที่ทรงพลังที่สุด

  *จากทีฟาล์วด้วยเทคโนโลยีหม้อต้มแรงดันสูง ที่มีแรงดันสูงสุดถึง 8 บาร์

 • รีดเรียบสมบูรณ์แบบ

  เทคโนโลยีไอน้ำอันยอดเยี่ยมที่สามารถผลิตไอน้ำและพ่นได้อย่างต่อเนื่องปริมาณ 180 กรัม/นาที เพื่อการรีดเรียบสมบูรณ์แบบ แม้แต่รอยยับที่รีดยากก็รีดเรียบได้อย่างง่ายดาย

 • การพ่นไอน้ำเฉพาะจุดอันทรงพลัง

  การพ่นไอน้ำเฉพาะจุดอันทรงพลัง สำหรับการรีดรอยยับที่รีดยากและผ้าหนา

คุณสมบัติ
ประสิทธิภาพของไอน้ำและพละกำลังกำลังไฟ2600  W
ปริมาณไอน้ำ180  g/min
เพิ่มพลังไอน้ำ650  g/min
แรงดันไอน้ำ8  bar
ระบบไอน้ำรีดแนวตั้ง  
การตั้งค่าพลังไอน้ำและอุณหภูมิ6 settings  
เวลาทำความร้อน2  min
หม้อต้มแรงดันสูง  
ประสิทธิภาพหน้าเตารีดเทคโนโลยีหน้าเตารีดDurilium Airglide Autoclean  
สมรรถภาพการรีดของแผ่นหน้าเตารีด*****  
ความทนทานของแผ่นหน้าเตารีด/ป้องกันรอยขีดข่วน*****  
การกระจายพลังไอน้ำต่อเนื่องส่วนปลาย ส่วนกลาง และด้านข้าง  
ส่วนปลายความแม่นยำ  
พลังไอน้ำเพิ่มพิเศษเข้มข้นที่ส่วนปลายหน้าเตารีด  
ใช้สะดวกที่จับเหมาะมือ  
เทคโนโลยีเสียงรบกวนต่ำ  
ป้องกันน้ำหยด  
ระบบปิดอัตโนมัติ  
โหมดประหยัดพลังงาน  
ความยาวสายไฟ1.7  m
ระบบล็อก  
ความจุแท็งก์น้ำ1.9  L
ฐานวางที่มั่นคง  
แท็งก์นํ้าถอดได้  
ตัวตรวจจับสถานะนํ้าหมด  
เติมน้ำได้ต่อเนื่อง  
ช่องเก็บสายไฟสายไฟและท่อไอน้ำ  
ความคงทนส่วนดักจับตะกรัน  
ฟังก์ชันดักจับตะกรันRemovable anti-scale collector  
การแจ้งเตือนคราบตะกรัน  
คุณสมบัติอื่น ๆสีBlack and silver  

การรับประกัน

2 ปี

รายละเอียดการรับประกัน

การรับประกัน ผลิตภัณฑ์TEFAL/T-FAL มีรับประกนั สินคา้ในกรณีที่เกิดจากขอ้บกพร่องใด ๆ ของวสั ดุหรือการผลิตในช่วงระยะเวลาการรับประกนั ภายในประเทศเหล่าน้นั *** ที่ระบุไว้ในรายชื่อประเทศในหน้าสุดท้ายของเอกสารโดยการรับประกนั เริ่มตน้ นบัจากวนั ที่ซ้ือผลิตภณั ฑห์ รือวนั ที่จดัส่งสินคา้ การรับประกนั สินคา้ระหวา่ งประเทศ ครอบคลุมค่าใชจ้่ายท้งัหมดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรียกคืนหรือซ่อมแซมผลิตภณั ฑท์ ี่บกพร่อง ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติของสินค้า โดยอาจท าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนที่ชา รุดใดๆ และค่าแรงงานที่จา เป็น โดย TEFAL/T-FAL ตัดสินใจ, สินค้าทดแทนอาจจะให้แทน การซ่อมสินคา้ โดย TEFAL/T-FAL มีสิทธ์ิแตเ่พียงผเู้ดียวในการจดัการภายใตก้ารรับประกนั เช่น ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภณั ฑด์งักล่าว เงื่อนไขและการยกเว้น TEFAL/T-FAL ไม่จา เป็นตอ้งซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภณั ฑท์ ี่ไม่ไดม้ าพร้อมกบั หลกัฐานการซ้ือขายที่ถูกต้อง ผลิตภณั ฑส์ ามารถนา มาโดยตรงหรือตอ้งไดร้ับการบรรจุอยา่ งเหมาะสมและ มีการบนั ทึกการส่งคืน (หรือวิธีการเทียบเท่าของไปรษณีย) ์ เพื่อส่งถึง ศูนย์บริการที่ได้รับการ แต่งต้งจาก ั TEFAL/T-FAL รายละเอียดของที่ต้งัศูนยบ์ ริการที่ไดร้ับการแต่งต้งัจาก TEFAL/T-FAL ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ TEFAL/TFAL หรือโทรติดต่อศูนยบ์ ริการผบู้ริโภคที่กา หนดไวใ้นรายชื่อของแต่ละประเทศ ที่แนบมาการรับประกนั น้ีเพื่อที่จะเสนอที่ดีที่สุดที่เป็ น ไปไดบ้ ริการหลงัการขายอยา่ งต่อเนื่องและเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ TEFAL/T-FAL อาจส่งสา รวจความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ทุกคนที่มีผลิตภณั ฑข์องพวกเขาซ่อมแซมหรือการแลกเปลี่ยนจาก TEFAL/T-FAL ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต การรับประกนั มีผลเฉพาะสา หรับผลิตภณั ฑท์ ี่ซ้ือและใชใ้นประเทศเท่าน้นั และไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการใชง้านผิดประเภท, การไม่เอาใจใส่, การไม่ปฏิบตัิตามคา แนะนา ของ TEFAL/T-FAL, ซ่อมแซมแกไ้ขผลิตภณั ฑ์โดยไม่ไดร้ับอนุญาต, บรรจุภัณฑ์ที่ผิดพลาดโดยเจ้าของ หรือ เสียหายจากการขนส่ง นอกจากน้ียงัไม่ครอบคลุมการสึกหรอตามปกติและ การเสียหายจากการใช้งาน, การซ่อมบา รุงและ การเปลี่ยนวสั ดุสิ้นเปลือง หรือต่อไปน้ี - การใชผ้ลิตภณั ฑก์ บั น้า ผิดประเภท - กลไกเกิดความเสียหายจากการใชง้านมากเกินไป - ความเสียหายที่เกิดจากน้า ฝ่นุ หรือแมลงเขา้ใปภายในตวัผลิตภัณฑ์(ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะ) - ความเสียหายที่เกิดจากอุบตัิเหตุภยัธรรมชาติต่างๆ เช่น อคัคีภยั น้า ท่วม ฟ้าผา่ ไฟกระชากไฟเกิน เป็ นต้น - การใช้งานที่นอกเหนือการใช้งานภายในครัวเรือนหรือเป็ นการใช้งานเชิงพาณิชย์ - ความเสียหายของอุปกรณ์ที่มาพร้อมกบัผลิตภณั ฑ์เช่นเครื่องแกว้หรือกระเบ้ือง - ความเสียหายหรือผลร้ายเนื่องจากการเชื่อมต่อที่ผิดแรงดนัไฟฟ้าหรือผิดความถี่ที่ระบุในผลิตภณั ฑห์ รือขอ้กา หนดของผลิตภณั ฑ์ - การปรับแต่งมาตร(การปรับแต่งมาตราใด ๆ จะตอ้งดา เนินการตามคา แนะนา สา หรับการใชง้าน) สิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภค รับประกนัระหวา่ งประเทศของ TEFAL/T-FAL ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของผบู้ริโภคอาจจะมีหรือสิทธิที่ไม่สามารถยกเวน้ หรือจา กดั หรือสิทธิกบัผคู้า้ปลีก ที่ผบู้ริโภคจากผลิตภณั ฑท์ ี่ซ้ือการรับประกนั น้ีจะช่วยให้ผบู้ริโภคสิทธิตามกฎหมายที่ เฉพาะเจาะจงและผู้บริโภค ยงัอาจมีสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ที่แตกต่างจากรัฐเพื่อให้รัฐหรือ ประเทศผบู้ริโภคอาจยนืยนั สิทธิดงักล่าวข้ึนอยกู่ บั ดุลยพินิจของผู้บริโภค *** ระยะเวลาการรับประกนัระหวา่ งประเทศของ TEFAL/T-FAL จะยึดตามประเทศที่ใช้งาน แมว้า่ ผลิตภณั ฑ์ ในประเทศที่ซ้ือจะมีระยะเวลาการรับประกนั ที่แตกต่างกนั กระบวนการซ่อมแซมอาจตอ้งใชเ้วลานานหากสินคา้ไม่ไดข้ายในพ้ืนที่โดย TEFAL/T-FAL หากผลิตภณั ฑไ์ม่ไดซ้ ่อมแซม ในประเทศใหม่ที่รับประกนัระหวา่ งประเทศ TEFAL/T-FAL อาจการเปลี่ยนโดยผลิตภณั ฑท์ ี่คลา้ยกนั หรือทางเลือกที่ตน้ ทุนเท่ากนั ที่เป็นไปได้ โปรดเก็บเอกสารนี้ส าหรับนี้เพื่ออ้างอิงการรับประกัน
 


ยังไม่มีการรีวิวสำหรับสินค้ารายการนี้ มาร่วมเป็นคนแรกในการรีวิวสินค้าของเราเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ดีในการใช้งานเว็บไซต์
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)