LAMPTAN เซ็นเซอร์ประตูและหน้าต่างอัจฉริยะ Smart Door & Window Sensor สีขาว

รหัสสินค้า : 8850646095005

เพิ่มเติม อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ จาก LAMPTAN

*สีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเนื่องจากข้อจำกัดของหน้าจอแสตงผลขออภัยสินค้าหมดแล้ว


สินค้าที่คล้ายกัน ดูทั้งหมด

คุณสมบัติ รายละเอียดสินค้า
รุ่น Smart Door & Window Sensor
แบรนด์ LAMPTAN
ความกว้าง 6.1500 เซนติเมตร
ความยาว 3.0300 เซนติเมตร
ความสูง 1.1700 เซนติเมตร
สี สีขาว
หน่วยนับ ชุด

คุณสมบัติเด่น

Smart Door & Window Sensor
ผู้ช่วยดูแลบ้าน และสร้างความปลอดภัยตลอด 24 ชม. สามารถที่จะส่งสัญญาณเตือน เมื่อมีการเข้า-ออก และยังให้คุณป้อนคําสั่งใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ดวงไฟเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ฯลฯในบ้าน ให้ทํางานทันที ที่คุณเปิดประตูเข้าบ้าน

ชุดเซนเซอร์นี้จะมี 2 ส่วนด้วยกัน ออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจจับและมีการแจ้งเตือนทันทีที่เซนเซอร์ทั้ง 2 ชิ้นนี้เคลื่อนตัวแยกจากกัน จึงเหมาะสำหรับเอาไว้ติดตั้งที่บริเวณประตู, หน้าต่าง, หรือลิ้นชัก
การติดตั้งก็ง่ายอีกเช่นกันใช้เป็นเทปกาวติดตัวอุปกรณ์กับประตู, หน้าต่าง หรือลิ้นชักที่ต้องการ ตัวแหล่งพลังงานก็จะใช้เป็นถ่านแบบ CR2032 ที่ใช้งานได้นานร่วมปี

ติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำการ Add เพิ่มเข้ากับตัว Zigbee Mini Hub ผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย เพียงเท่านี้เราก็จะมีเซนเซอร์สำหรับตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่าง หรือลิ้นชักในบ้านได้แล้ว

ตั้งโหมดการรักษาความปลอดภัยในบ้านได้อย่างชาญฉลาด
เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนี้การใช้งานเราก็สามารถเลือกปรับรูปแบบการเตือนต่างๆจากแอปในสมาร์ทโฟนโดยที่เราเลือกการทำงานได้ตามสถานการณ์ต่างๆเช่นตั้งค่า Scene เพื่อเลือกรูปแบบ Task การทำงานโหมดการรักษาความปลอดภัยแบบที่ต้องการ ส่วนระบบรักษาความปลอดภัย Security ก็เลือกปรับโหมดได้ทั้งแบบ

Away Arming สำหรับเวลาที่เราออกนอกบ้าน หากมีความผิดปกติกับเซนเซอร์ ก็จะมี Notification พร้อมเสียง Alert แจ้งเตือน
Home Arming เลือกปรับใช้ในช่วงที่เราอยู่ในบ้าน เพื่อรับการแจ้งเตือนผ่าน Notification หากเกิดความผิดปกติ
Disarm สั่งให้ปิดระบบการรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติทั่วไป

Smart Door & Window Sensor
ผู้ช่วยดูแลบ้าน และสร้างความปลอดภัยตลอด 24 ชม. สามารถที่จะส่งสัญญาณเตือน เมื่อมีการเข้า-ออก และยังให้คุณป้อนคําสั่งใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ดวงไฟเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ฯลฯในบ้าน ให้ทํางานทันที ที่คุณเปิดประตูเข้าบ้าน

ชุดเซนเซอร์นี้จะมี 2 ส่วนด้วยกัน ออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจจับและมีการแจ้งเตือนทันทีที่เซนเซอร์ทั้ง 2 ชิ้นนี้เคลื่อนตัวแยกจากกัน จึงเหมาะสำหรับเอาไว้ติดตั้งที่บริเวณประตู, หน้าต่าง, หรือลิ้นชัก
การติดตั้งก็ง่ายอีกเช่นกันใช้เป็นเทปกาวติดตัวอุปกรณ์กับประตู, หน้าต่าง หรือลิ้นชักที่ต้องการ ตัวแหล่งพลังงานก็จะใช้เป็นถ่านแบบ CR2032 ที่ใช้งานได้นานร่วมปี

ติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำการ Add เพิ่มเข้ากับตัว Zigbee Mini Hub ผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย เพียงเท่านี้เราก็จะมีเซนเซอร์สำหรับตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่าง หรือลิ้นชักในบ้านได้แล้ว

ตั้งโหมดการรักษาความปลอดภัยในบ้านได้อย่างชาญฉลาด
เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนี้การใช้งานเราก็สามารถเลือกปรับรูปแบบการเตือนต่างๆจากแอปในสมาร์ทโฟนโดยที่เราเลือกการทำงานได้ตามสถานการณ์ต่างๆเช่นตั้งค่า Scene เพื่อเลือกรูปแบบ Task การทำงานโหมดการรักษาความปลอดภัยแบบที่ต้องการ ส่วนระบบรักษาความปลอดภัย Security ก็เลือกปรับโหมดได้ทั้งแบบ

Away Arming สำหรับเวลาที่เราออกนอกบ้าน หากมีความผิดปกติกับเซนเซอร์ ก็จะมี Notification พร้อมเสียง Alert แจ้งเตือน
Home Arming เลือกปรับใช้ในช่วงที่เราอยู่ในบ้าน เพื่อรับการแจ้งเตือนผ่าน Notification หากเกิดความผิดปกติ
Disarm สั่งให้ปิดระบบการรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดสินค้า

Smart Door & Window Sensor
ผู้ช่วยดูแลบ้าน และสร้างความปลอดภัยตลอด 24 ชม. สามารถที่จะส่งสัญญาณเตือน เมื่อมีการเข้า-ออก และยังให้คุณป้อนคําสั่งใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ดวงไฟเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ฯลฯในบ้าน ให้ทํางานทันที ที่คุณเปิดประตูเข้าบ้าน

ชุดเซนเซอร์นี้จะมี 2 ส่วนด้วยกัน ออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจจับและมีการแจ้งเตือนทันทีที่เซนเซอร์ทั้ง 2 ชิ้นนี้เคลื่อนตัวแยกจากกัน จึงเหมาะสำหรับเอาไว้ติดตั้งที่บริเวณประตู, หน้าต่าง, หรือลิ้นชัก
การติดตั้งก็ง่ายอีกเช่นกันใช้เป็นเทปกาวติดตัวอุปกรณ์กับประตู, หน้าต่าง หรือลิ้นชักที่ต้องการ ตัวแหล่งพลังงานก็จะใช้เป็นถ่านแบบ CR2032 ที่ใช้งานได้นานร่วมปี

ติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำการ Add เพิ่มเข้ากับตัว Zigbee Mini Hub ผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย เพียงเท่านี้เราก็จะมีเซนเซอร์สำหรับตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่าง หรือลิ้นชักในบ้านได้แล้ว

ตั้งโหมดการรักษาความปลอดภัยในบ้านได้อย่างชาญฉลาด
เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนี้การใช้งานเราก็สามารถเลือกปรับรูปแบบการเตือนต่างๆจากแอปในสมาร์ทโฟนโดยที่เราเลือกการทำงานได้ตามสถานการณ์ต่างๆเช่นตั้งค่า Scene เพื่อเลือกรูปแบบ Task การทำงานโหมดการรักษาความปลอดภัยแบบที่ต้องการ ส่วนระบบรักษาความปลอดภัย Security ก็เลือกปรับโหมดได้ทั้งแบบ

Away Arming สำหรับเวลาที่เราออกนอกบ้าน หากมีความผิดปกติกับเซนเซอร์ ก็จะมี Notification พร้อมเสียง Alert แจ้งเตือน
Home Arming เลือกปรับใช้ในช่วงที่เราอยู่ในบ้าน เพื่อรับการแจ้งเตือนผ่าน Notification หากเกิดความผิดปกติ
Disarm สั่งให้ปิดระบบการรักษาความปลอดภัย

การรับประกัน

เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 


ยังไม่มีการรีวิวสำหรับสินค้ารายการนี้ มาร่วมเป็นคนแรกในการรีวิวสินค้าของเราเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ดีในการใช้งานเว็บไซต์
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)