บริการจัดส่ง

Delivery Service

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า


เงื่อนไขการใช้บริการจัดส่งสินค้าแบบมาตรฐานโดยรถโกลบอลเฮ้าส์

1. ช้อปออนไลน์ผ่านทาง globalhouse.co.th หรือ แอปพลิเคชัน Global House Click&Collect สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Global House Click&Collect
2. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าตามวันที่กำหนด ภายหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย และได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น โดยคิดค่าขนส่งเป็นจำนวนต่อเที่ยว ตามระยะทางขนส่งจริงเริ่มจากสาขาที่ตั้งของบริษัทฯ จนถึงหน้างาน หรือหน้าบ้านของลูกค้า โดยไม่คิดเที่ยวกลับ
3. มีอัตราค่าบริการขนส่งกิโลเมตรละ 18 บาท อัตราเริ่มต้นค่าขนส่ง (1-10 กิโลเมตรแรก) 180 บาท ค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง, ประเภทสินค้า และผู้จัดส่ง โดยค่าขนส่งที่เก็บจริงจะแสดงที่หน้าสรุปรายการสั่งซื้อ หลังจากที่ลูกค้าเลือกรายการสินค้า และกรอกที่อยู่จัดส่งแล้ว
4. สินค้าจะถูกจัดส่งให้ลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ขนส่ง หรือ ทีมช่างจัดส่งพร้อมติดตั้ง ภายในระยะเวลา 3-14 วัน หรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดหาสินค้า ซึ่งจะแสดงในหน้าเลือกสินค้า เมื่อลูกค้ากำลังทำรายการสั่งซื้อสินค้านั้นๆ
5. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง กรุณาติดต่อ Call Center 1160 และทางบริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าจัดส่งเพิ่มในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งใหม่ของลูกค้าไกลกว่าระยะทางเดิม
6. ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าเป็น สินค้าสั่งพิเศษ (Pre-Order), สินค้าที่จัดหาตามคำสั่งซื้อ หรือสินค้าหมดชั่วคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าและตรวจสอบสต็อกสินค้า ภายใน 1-2 วัน
7. ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่จัดส่งล่วงหน้า 1-3 วันก่อนวันจัดส่งสินค้า เพื่อยืนยันที่อยู่จัดส่งและนัดหมายเวลาจัดส่ง กรุณารับโทรศัพท์จากทางเจ้าหน้าที่จัดส่ง หากเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้ในกรณีที่ลูกค้ากรอกเบอร์โทรศัพท์ผิด กรอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ครบ หรือไม่ได้รับสาย ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
8. สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ไม่ได้มีวัสดุห่อหุ้มจากทางผู้ผลิต และเป็นการจัดส่งโดยรถมาตรฐาน โกลบอลเฮ้าส์ ทางบริษัทฯ ของดการห่อหุ้มสินค้าเพิ่มเติม
9. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ส่งเมลยืนยันการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อ Call Center 1160 ภายในเวลาทำการทุกวัน เวลา 8.30 - 19.00 น.
10. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวลูกค้าเอง กรณีพบปัญหา กรุณาติดต่อ Call Center 1160 ทันทีก่อนรับสินค้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงนามรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ:
· ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น.
· ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย โดยในส่วนพื้นที่หมู่เกาะ บริษัทฯ จะจัดส่งไปยังท่าเรือ (ฝั่งติดแผ่นดินใหญ่) ที่ใกล้ที่สุดของหมู่เกาะนั้นๆ
· หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center 1160 ภายในเวลาทำการทุกวัน เวลา 8.30 - 19.00 น.