โกลบอลเฮ้าส์ ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่ง

บริการรับคืนสินค้า

30days Money Back

นโยบายการรับคืนสินค้าของโกลบอลเฮ้าส์


รับคืนสินค้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า

   เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้ากับโกลบอลเฮ้าส์ บริษัทมีนโยบายรับคืนสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่านชำระเงิน (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนสินค้าที่บริษัทกำหนด)

เงื่อนไขสำหรับสินค้า

- สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน
- สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ
- บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
- อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดีและไม่ถูกแกะใช้
- มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน
- มีบัตรประกันสินค้า

สินค้าที่ไม่สามารถส่งคืนได้

- สินค้าประเภทสีผสม
- สินค้าแบ่งขาย
- สินค้าสั่งพิเศษ
- สินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิคที่บรรจุไม่เต็มกล่อง ยกเว้นกระเบื้องตกแต่งตัวกลาง ตัวริมโมเสค กรุยเชิงต่างๆ เป็นต้น

การรับประกันหลังครบ 30 วันนับแต่วันที่ลูกค้าชำระเงิน

   หลังจากครบ 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถเปลี่ยนหรือส่งซ่อมสินค้ากับผู้ผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่กำหนดไว้สำหรับสินค้านั้นๆ สำหรับรายละเอียดการรับประกันสินค้าแต่ละประเภท ท่านสามารถติดต่อโกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือตรวจสอบจากเอกสารใบรับประกันที่มากับสินค้า หรือติดต่อกับศูนย์บริการของผู้ผลิตสินค้านั้นๆ

การคืนเงิน

   บริษัทจะทำการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบสินค้า เมื่อผ่านการตรวจสอบ เอกสารและสินค้าแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ท่านโดยมีเงื่อนไขดังนี้ - การชำระเป็นเงินสดบริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดให้ลูกค้าทันทีหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยน / รับคืนของบริษัท
- การชำระด้วยบัตรเครดิต / เดบิต บริษัทจะออกเอกสารใบรับมัดจำเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปหรือคืนให้ในบัญชีเครดิตของลูกค้าภายใน 45 วัน หลังจากทำคืนหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยน / รับคืนของบริษัท
- กรณีสินค้าที่ร่วมรายการโปรโมชั่นและมีสินค้าแถมหรือสินค้าสมนาคุณ ทั้งในกรณีรับฟรีและแลกซื้อในราคาพิเศษ หากมีการเปลี่ยน/รับคืนสินค้าและไม่เข้าเงื่อนไขรายการโปรโมชันที่บริษัทกำหนดไว้ ลูกค้าจะต้องคืนสินค้าของแถมหรือสินค้าสมนาคุณด้วยทุกครั้ง หากไม่มีสินค้าของแถมหรือสินค้าสมนาคุณมาคืนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/รับคืนสินค้า
- กรณีสินค้าที่ร่วมรายการโปรโมชั่นมีคูปองส่วนลดหรือคูปองเงินสด หากมีการเปลี่ยน /รับคืนสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินตามมูลค่าที่ได้หักมูลค่าคูปองส่วนลดแล้วเท่านั้น
- สินค้าสมนาคุณหรือสินค้าของแถม ไม่รับเปลี่ยนคืนและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ติดต่อสอบถาม

- หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้าติดต่อโกลบอลเฮ้าส์ แผนกบริการลูกค้า www.globalhouse.co.th/contactus.php