promotion creditcard
promotion creditcard Kungsri
บัตรเครดิตกรุงศรี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท

1 ก.ค. - 31 ต.ค. 2565
*ผ่อนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

promotion creditcard KBank
บัตรเครดิต KBank

1 ส.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
*ผ่อนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

promotion creditcard True Money Wallet
บัตรเครดิต True Money Wallet

15 พ.ค. - 31 ต.ค. 2565
*ผ่อนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

promotion creditcard SCB
บัตรเครดิต SCB รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565
*ผ่อนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

promotion creditcard KTC
บัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565
*ผ่อนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

promotion creditcard KTC
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

16 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 66
*ผ่อนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

ช้อปเพลิน ผ่อนสบาย ทุกชิ้นทั้งร้าน ที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ

การผ่อนชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต 

โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0%

            ผ่อนชำระ 0% เริ่มต้นที่ 4 เดือนขึ้นไป   เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ครบ 2,000 บาท ขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป (สำหรับการสั่งซื้อผ่านหน้าร้าน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. สินค้าที่ร่วมรายการ คือสินค้าที่มีโลโก้ 0% เท่านั้น
  2. บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในระบบ
  3. สงวนสิทธิ์สินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมต่อเติมบ้านไม่ร่วมโปรโมชั่นผ่อน 0%
  4. ในกรณีผ่อนชำระ 0% ทางบริษัทฯไม่รับคืนสินค้าเป็นเงินสด แต่จะออกเป็นบิลมัดจำตามมูลค่าสินค้าที่คืน โดยบิลมัดจำใช้ได้ภายใน 60 วัน
  5. การใช้บิลมัดจำ
  • กรณีที่ราคาสินค้าสูงกว่ามูลค่าในบิลมัดจำ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าส่วนต่าง
  • กรณีที่ราคาสินค้าต่ำกว่ามูลค่าในบิลมัดจำ บริษัทฯ จะไม่คืนส่วนต่างเป็นเงินสด
  1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ธนาคารที่ร่วมรายการ

        - ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

        - ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

        - ธนาคารกรุงไทย บัตร (KTC)

        - ธนาคารกรุงศรี (KCC)

        - ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

        - Krungsri First Choice (KFC)