สมาชิกโกลบอลคลับ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกโกลบอลคลับ

1. แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ตามบัตรประชาชน ที่เคาร์เตอร์ขาย โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา
2. สมาชิกโกลบอลคลับ สามารถสะสมคะแนนได้ทันที
3. สงวนสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกโกลบอลคลับ เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น การแลกคะแนนสะสม

1. ติดต่อแลกคะแนนได้ที่เคาน์เตอร์ขาย โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา
2. สมาชิกโกลบอลคลับ จะต้องมาแลกรับของรางวัลด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรประชาชนที่ชื่อ-นามสกุลตรงกันกับการสมัคร
3. เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถคืนของรางวัลหรือบัตรกำนัลได้ทุกกรณี และสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนสะสมให้กับลูกค้า สิทธิประโยชน์โกลบอลคลับ

1. สะสมคะแนนเพื่อรับคูปองเงินสด หรือของสมนาคุณ ตามช่วงเวลาที่จัดโปรโมชั่น
2. สามารถแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษ สำหรับสมาชิกโกลบอลคลับ
3. คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากเดือนที่ซื้อสินค้า เช่น ซื้อสินค้าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 คะแนนสะสมจะหมดอายุในเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

1. แจ้งหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขบัตรประชาชนก่อนชำระเงิน เพื่อทำการสะสมคะแนน
2. ซื้อสินค้าที่โกลบอลเฮ้าส์ภายในวัน ครบทุก 50 บาทรับ 1 คะแนนสะสม โดยยกเว้น สินค้า Clearance, สินค้าแลกซื้อ, ร้านค้าเช่า และรายการส่งเสริมการขายที่แจ้งเพิ่มเติมภายหลัง ที่ไม่นับคะแนนสะสมให้
3. เงินมัดจำค่าสินค้า จะได้รับสิทธิ์การสะสมคะแนน ณ วันที่ชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้วเท่านั้นและได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการนั้นๆ ตามวันที่ชำระเต็มจำนวน
4. ยอดซื้อที่ชำระด้วยบัตรกำนัลและคูปองส่วนลด สามารถเข้าร่วมรายการได้หลังหักยอดข้างต้นแล้ว
5. กรณีที่มีการคืนสินค้า คะแนนสะสมจะถูกหักออกตามมูลค่าที่ลูกค้าคืน
6. คะแนนสะสมไม่สามารถโอนไปยังบัตรผู้อื่นในทุกกรณี
7.สงวนสิทธิ์สะสมคะแนนย้อนหลัง กรณีลืมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขบัตรประชาชน

ตรวจสอบสมาชิกโกลบอลคลับ